Learn new data skills

Power BI update juni 2021

Herinner je je nog de beste feature van de Power BI update van vorige maand?

Met small multiples kun je in één visualisatie meerdere, kleine grafieken weergeven over categorieën (bijvoorbeeld behandeld aantal patiënten over tijd voor vier verschillende ziekenhuizen).

Deze maand kun je ook voorwaardelijke opmaak instellen op small multiples! Laat bijvoorbeeld de achtergrondkleur afhangen van de wachttijd en zie met één blik hoe de ziekenhuizen er voor staan.

Lees hier meer.Β 


#powerbi
#medicineforbusiness