Datavisualisatie en Corona


 

De huidige coronapandemie brengt een continue stroom aan informatie en updates voort. Die informatie-overload, vaak gevisualiseerd in een divers palet van rapporten, dashboards en grafieken, kan behoorlijk overweldigend zijn voor de gemiddelde burger en nieuwsconsument. Aan de andere kant willen we juist in roerige tijden terugvallen op betrouwbare informatie die helder en overzichtelijk wordt gepresenteerd.   

In dit blogartikel kijken we naar een aantal manieren waarop je de coronaproblematiek kunt visualiseren. Wat werkt wel en wat juist niet? En wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende datavisualisaties die de revue passeren? 

Verschillende visualisatiemogelijkheden 

De coronapandemie is een veelkoppige draak die inmiddels nagenoeg de hele wereld in zijn klauwen heeft. Daarom zijn er ook veel deelaspecten van de crisis die je kunt visualiseren. Je kunt kijken naar het globale plaatje, de situatie in individuele landen tonen, naties met elkaar vergelijken of specifieke regio’s uitlichten. Bovendien kun je kiezen voor het visualiseren van het aantal doden of het aantal zieken, verbanden aantonen of per land of per regio de beschikbare zorgcapaciteit bij verschillende verspreidingsniveaus van het virus tonen. 

Vergelijking tussen landen: goed en fout 

Veel visualisaties richten zich op vergelijkingen tussen landen. Hoe zit het bijvoorbeeld metde verspreiding en de sterftecijfers per land? Tabel 1 lijkt dit op het eerste gezicht goed te doen. Door het gebruik van een kleurenschaal die loopt van groen (weinig nieuwe besmettingen) naar rood (veel nieuwe besmettingen) zie je vrij snel in welke landen het virus zich snel en minder snel verspreidt. 

Tabel 1. Dagelijkse, nieuwe cases van het coronavirus wereldwijd. 

De tabel zegt echter alleen iets over het aantal officiële besmettingen en geeft ook geen informatie over de achterliggende oorzaken voor de verschillen tussen de landen. Bovendien is het een lastig leesbare grafiek omdat het een grote cijferbrij is die waarschijnlijk alleen voor doorgewinterde statistici een aantrekkelijk uiterlijk heeft. 

Figuur 2 richt zich ook op de verschillen tussen landen (hetzelfde doel dus), maar is overzichtelijker en geeft veel meer duiding door ook een context bij de cijfers te leveren. De grafiek toont niet alleen de besmettingscurve per land, maar licht ook toe welke aanpak elk land volgt bij het bestrijden van de coronapandemie. 

 

Figuur 2. Schatting van landen over de “dans en hamer fase”.  

Besmettingen en doden wereldwijd 

Zowel Figuur 3 als Figuur 4 tonen een overzicht van het aantal besmettingen en doden op mondiale schaal. Hoe fraai en ingenieus de driedimensionale globe van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) ook is: al te over- en inzichtelijk is hij niet. Vergelijk dat eens met het tweede voorbeeld, dat gemaakt is door The Center for Systems Science and Engineering van de Amerikaanse Johns Hopkins University. Ondanks de hoge datadichtheid geeft dit dashboard je in een oogopslag een gedegen overzicht van het aantal besmette patiënten, doden en herstelde patiënten op wereldschaal. Bij dit dashboard heb je ook nog de extra mogelijkheid om per land je data te specificeren.  

 

Figuur 3. Dagelijkse update van ICAO coronavirus 3DFX verspreiding. 

Figuur 4. Dashboard globale coronavirus cases door CSSE.

Nationale voorbeelden

Een goed nationaal voorbeeld is het Franse dashboard van Santé publique France in Figuur 5, dat met grootte het aantal besmettingen aangeeft en de mogelijkheid heeft om uit te splitsen op locatie. In Nederland is het RIVM dé corona-autoriteit. Figuur 6 geeft een goed en eenvoudig beeld van de verspreiding van het virus in Nederland. Wellicht wat statisch, maar wel heel helder en inzichtelijk door het goede kleurgebruik.  

Figuur 5. Frans dashboard met aantal doden, opnames, en verdeling over het land.  

 

Figuur 6. Landkaart van Nederland met opgenomen aantal coronapatiënten op kleurcategorie.  

Wat maakt een goede visualisatie? 

Hoewel goede visualisaties vele vormen aan kunnen nemen, hebben ze wel allemaal iets gemeen. Ze zijn goed en snel leesbaar, groeperen data door slim gebruik te maken van grootte en kleur en proberen niet te veel variabelen door elkaar weer te geven. Als er verbanden worden aangetoond, is het belangrijk dat de visualisaties ook een duidelijke context bij de cijfertjes leveren. Bovendien hebben alle visualisaties een gemeenschappelijk doel: ze vormen een middel om iets te bereiken.  

Goede datavisualisaties maken complexe informatie inzichtelijk, iets dat zeker in de medische wereld van groot belang is. Wil je ook meer halen uit datavisualisaties? Dan helpen we je bij Medicine for Business graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.  

 

 

 

Bringing data closer to you.

© 2022 Medicine for Business B.V.
Alle rechten voorbehouden

Contact

BINK36

Binkhorstlaan 36

2516 BE Den Haag