Agile, de meest behendige projectmanagementmethode


 

 

 

 

 

 

Ooit gehoord van Agile werken, Agile ontwikkeling of een Agile organisatie? Vast wel. Maar wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat houdt het in? In dit artikel leggen we de basis achter de methode uit! 

De geboorte van Agile

Niet heel lang geleden was het watervalmodel een goto methode voor softwareontwikkeling. Het watervalmodel vraagt om veel documentatie (verspilling van tijd), lange doorlooptijden, en veel eisen van oplevering. De kans dat een product niet aan de eisen of wensen van de klant voldeed was groot.  

In 2001 waren een paar softwareontwikkelaars er klaar mee: ze wilden verandering. Dus kwamen ze bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ze tot de ontdekking dat ze over heel veel dingen hetzelfde dachten. Ze besloten het Agile Manifest te schrijven, een document met twaalf principes die hun waarden in projectontwikkeling ondersteunden. Dit manifest is de grondslag voor de methode die we nu kennen als Agile. 

Hoe werkt Agile?

Agile staat voor behendigheid. Omstandigheden van een project kunnen veranderen, de wereld om ons heen staat niet stil. Ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het eindresultaat van een project in gevaar kan komen. Agile werken zorgt er voor dat een project zich snel en behendig kan aanpassen aan de omstandigheden. Agile breekt grote projecten op in korte, overzichtelijke perioden die iteraties (herhaling) genoemd worden. Iteraties hebben een duur van maximaal twee tot vier weken en mogen niet langer duren dan de vooraf afgesproken tijdsduur. Dit heet timeboxen. 

Iteraties worden gezien als op zichzelf staande projecten. Na elk van deze periodes heeft het projectteam de mogelijkheid om bij te sturen. De projectteams zijn zelforganiserende teams: teams zonder een manager of leidinggevende. Teams bepalen zelf wat ze doen en op welke manier ze dat doen. Per iteratie bepaalt het team wat het doel is en wat daarvoor gedaan moet worden. Een zo hoog mogelijke klantwaarde is hierbij het uitgangspunt 

De kernwaarden van Agile

Om de focus op het creëren van klantwaarde te houden, zijn de volgende kernwaarden beschreven in het Agile Manifesto: 

  1. Mensen en hun onderlinge interactie staan boven processen en tools.
  2. Werkende software staat boven allesomvattende documentatie. 
  3. Samenwerking met de klant staat boven contractonderhandelingen.
  4. Inspelen op verandering staat boven het volgen van een plan. 

De aspecten aan de rechterkant geven veiligheid, comfort en duidelijkheid. De aspecten aan de linkerkant vragen lef, rebelsheid en doorzettingsvermogen. Dit wil niet zeggen dat de rechterkant niet belangrijk is, ook dit moet gedaan worden. Maar op het moment dat gekozen moet worden tussen een van beiden, zal binnen Agile altijd de voorkeur uitgaan naar de linkerkant. Hier wordt meer waarde aan gehecht. 

Agile staat voor slim werken in plaats van hard werken. Niet zo veel mogelijk werk doen in een korte tijd, maar de hoeveelheid werk beperken door te focussen op het creëren van waarde voor de klant. Teamleden zullen door de Agile principes te volgen altijd bezig zijn met waardevolle taken.

Bringing data closer to you.

© 2022 Medicine for Business B.V.
Alle rechten voorbehouden

Contact

BINK36

Binkhorstlaan 36

2516 BE Den Haag